Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu

#twórczyZaniemyśl

Weź udział w inicjatywach lokalnych

27 czerwca odbyły się spotkanie w ramach programu Dom Kultury + podczas którego odbył się wybór inicjatyw.

 

Podczas spotkania obecnych było łącznie 9 przedstawicieli, reprezentujących różne inicjatywy. Każdy z autorów otrzymał czas trwania 5 minut, aby przedstawić zgromadzonym swoją propozycję projektu.

 

Po zakończeniu wystąpień autorów, przystąpiono do głosowania. Każdy przedstawiciel otrzymał 10 punktów, które musiał przyznać minimum 3 projektom, z wyłączeniem swojego własnego. Głosowanie miało na celu wyłonienie projektów, które zostaną objęte dofinansowaniem.

 

Po zebraniu głosów, odbyły się dyskusje mające na celu umożliwienie innym projektom otrzymania dofinansowania. Wszystkie inicjatywy zgłoszone do programu miały łączną wartość 51 965 złotych.

 

Pula dofinansowania przyznana przez NCK wynosiła 30 000 złotych. W związku z tym, konieczne było dokonanie wyboru projektów, które zostaną sfinansowane w ramach dostępnej puli środków.

 

Dyskusje miały na celu wyłonienie projektów o największym potencjale i znaczeniu dla lokalnej społeczności. Uczestnicy spotkania starali się wypracować konsensus w wyborze projektów, które otrzymają wsparcie finansowe. Po uwzględnieniu dyskusji i wnikliwej analizie, dokonano finalnego wyboru inicjatyw, które zostaną dofinansowane. Przyznana kwota musiała być rozłożona na projekty w sposób możliwie sprawiedliwy, biorąc pod uwagę ich wartość i wpływ na lokalną społeczność.

Spotkanie zakończyło się po podjęciu ostatecznych decyzji dotyczących przyznania dofinansowania. Wybrane projekty otrzymają wsparcie finansowe z puli przyznanej przez NCK.

 

Celem spotkania było wyłonienie inicjatyw o największym potencjale i wartości społecznej, które zostaną objęte finansowaniem w ramach programu Inicjatywy Lokalne 2023 – programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023. Dzięki wsparciu finansowemu, wybrane projekty będą miały szansę zrealizować swoje cele i przyczynić się do rozwoju kulturalnego społeczności lokalnej.

 

Oto lista inicjatyw, które dostały dofinansowanie w ramach projektu inicjatywy lokalne:

 • „Folk na BIS z KGW Śnieciska” KGW Śnieciska – kwota we wniosku 5,000 zł, kwota przyznana 4,500 zł
 • „Przegląd chórów i zespołów śpiewaczych” Alina Frąckowiak – kwota we wniosku 3,670 zł, kwota przyznana 3,170 zł
 • „Plener malarski u Edwarda” Katarzyna Kaja-Badura, Agata Czarny-Zając – kwota we wniosku 2,500 zł, kwota przyznana 2,200 zł
 • „Dzika kuchnia w Zwoli” KGW Zwola – kwota we wniosku 6,530 zł, kwota przyznana 4,730 zł
 • „Akademia upamiętniająca Wiesławę Szymborską” Szkoła Podstawowa w Pigłowicach – kwota we wniosku 5,800 zł, kwota przyznana 5,800 zł
 • „Upiększanie Zaniemyśla, kwietniki na ul. Poznańskiej” Towarzystwo Przyrodnicze Kumak – kwota we wniosku 10,680 zł, kwota przyznana 8,560 zł
 • „Rajd pieczonej pyry” Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu – kwota we wniosku 5,500 zł, kwota przyznana 1,040 zł

Wnioski, które nie dostały dofinansowania:

 • „Wyjazd pokoleniowy do Torunia” KGW Czarnotki – kwota we wniosku 8,005 zł
 • „Wyjazd integracyjny do Torunia” KGW Polesianie – kwota we wniosku 6,080 zł

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zaniemyśl!

 

Zapraszamy Was do udziału w konkursie na inicjatywy w ramach projektu “Kulturalna Mobilizacja Mieszkańców Gminy Zaniemyśl” 


O CO CHODZI?


Gminny Ośrodek Kultury przystąpił do Programu Dom Kultury +. W pierwszym etapie przeprowadziliśmy diagnozę Waszych potrzeb kulturalnych. 

W opracowanym na podstawie badań raporcie wskazujemy jakiego typu wydarzenia są przez Was postrzegane za najbardziej atrakcyjne. 

Teraz czas na Waszą inwencję! 

 

NA CZYM TO POLEGA?


Do naszej dyspozycji będzie 30.000 zł, które przeznaczmy na realizację wybranych spośród zgłoszonych przez Was inicjatyw. Wybierzemy od 3 do 7. Zależnie od wyczerpania puli środków. 

 • Inicjatywę może zgłosić każdy Mieszkaniec Gminy Zaniemyśl. 
 • Inicjatywa musi dotyczyć działalności kulturalnej. 
 • Inicjatywę zgłasza się na formularzu – do pobrania poniżej!

Czas na zgłoszenia inicjatyw mija 21 czerwca o godz. 16.00 

13 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się BEZPŁATNE SZKOLENIE dla osób, które chciałyby taki wniosek złożyć, ale nie do końca wiedzą jak wypełnić formularz. 

Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać do 12 czerwca – telefonicznie: 699 671 531, mailowo: gok.zaniemysl@gmail.com lub wiadomość przez fb/gok.zaniemysl


NA JAKIE INICJATYWY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

Inicjatywy musi dotyczyć działalności kulturalnej

Szczególnie cenne będą inicjatywy uwzględniające co najmniej jedną z następujących cech:

 • inicjatywy kulturalne o charakterze sąsiedzkim lub/i angażującym rodzinę pozwalające na spotkanie i poznawanie się, nabywanie wspólnie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą. 
 • inicjatywy kulturalne mające na celu wzrost świadomości – skupiające się wokół edukacji kulturalnej, z możliwością współpracy z ekspertami – kształtujące “kulturę uczestniczenia”. 
 • inicjatywy kulturalne dla młodzieży stwarzające twórczą alternatywę spędzania wolnego czasu i/lub aktywnych zawodowo dorosłych w kierunkach rozwoju ich pasji i zainteresowań
 • inicjatywy kulturalne o charakterze partnerskim włączające lokalne organizacje społeczne, pozarządowe, koła gospodyń wiejskich.
 • inicjatywy kulturalne promujące lokalne talenty, umożliwiające im zaprezentowanie się przed szerszą publicznością.

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ?


1. Zapoznać się z regulaminem! – do pobrania niżej. 

2. Swoją inicjatywę musisz zgłosić na specjalnym formularzu zgłoszenia wraz z załącznikiem nr 2 (formularz kosztów) i nr 4 (klauzula informacyjna). Jeśli masz problem z jego wypełnieniem – daj nam znać – pomożemy Ci go wypełnić.

Pamiętaj o tym, że koszty, które mogą pojawić się w Twoim budżecie muszą spełniać warunki z WYKAZU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zobacz załącznik nr 3 do regulaminu

13 czerwca odbędzie się BEZPŁATNE SZKOLENIE dla osób, które chciałyby taki wniosek złożyć, ale nie do końca wiedzą jak wypełnić formularz. 

3. Twoje wydarzenie musi zostać zrealizowane w przedziale czasowym do 30 czerwca do 14 listopada. 

4. Termin na składanie formularzy mija 21 czerwca o godz. 16.00 

Formularz możesz złożyć osobiście lub wysłać na adres gok.zaniemysl@gmail.com 

5. Komisja konkursowa zbierze się 27 czerwca godz. 18.00 Do udziału w Komisji zaproszeni zostaną wszyscy autorzy poprawnie zgłoszonych inicjatyw.

MASZ PYTANIA? DZWOŃ 699 671 531 lub przyjdź do GOKu! Skip to content