Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu

#twórczyZaniemyśl

KIERMASZE ŚWIĄTECZNE


Tradycję Zaniemyskich Kiermaszów Świątecznych zapoczątkowaliśmy w 2022 roku. Od tego czasu są one organizowane w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie i Wielkanoc. W trakcie wydarzenia na hali widowiskowo-sportowej prezentują swoje wyroby rękodzielnicy, rzemieślnicy i artyści z Zaniemyśla i okolic. W okresie zimowym główny punkt programu stanowią występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli Gminy Zaniemyśl. 

W organizację wydarzenia aktywnie włączają się także Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje pozarządowe. 

KIERMASZ WIELKANOCNY 2024

Kiermasz Wielkanocny 2024 odbędzie się 16 marca, w godz. 10.00 – 14.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Zaniemyślu. Zapraszamy do udziału wystawców pragnących zaprezentować swoje wyroby. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

 

Szczegółowych informacji udziela Karolina Solarska tel. 699 671 531, mail: zgloszenia@gok.zaniemysl.pl 

konkurs, pisanki, plastyka

Rodzinny Konkurs na Pisankę Wielkanocną

Z radością zapraszamy Państwa do udziału w rodzinnym konkursie na Pisankę Wielkanocną.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rodziny z terenu Gminy Zaniemyśl.
Celem konkursu jest poznanie i kultywowanie tradycji świąt Wielkanocy, wzmacnianie zwyczaju tworzenia ozdób świątecznych, wyrobienie własnej inwencji twórczej, poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o tradycjach wielkanocnych, budowanie więzi rodzinnych.
Pracę konkursową - pisankę należy wykonać w formie przestrzennej, dowolnej wielkości, technice i z użyciem dowolnych materiałów.
Prace konkursowe będą oceniane za wartość artystyczną, oryginalność pomysłu, estetykę wykonania oraz stopień nawiązania do tradycyjnych metod ozdabiania pisanek.
Warunkiem udziału jest wypełnienie poniższego zgłoszenia do dnia 14 marca 2024r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi o godz. 12.30 podczas Kiermaszu Świątecznego odbywającego się w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Poznańska 30. Prace należy dostarczyć na Kiermasz w godz. 11.30 - 12.00 do organizatora.

Skip to content