Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu

#twórczyZaniemyśl

Zapraszamy dzieci w wieku 7-15 lat na Zimowe Półkolonie Artystyczne w Zaniemyślu.  W programie półkolonii: warsztaty artystyczne, zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy, wyjazd do Teatru Animacji, Mobilne Muzeum Czekolady. 

Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek w formie podwieczorku. 

Najważniejsze informacje:

  • TURNUS I – 30 stycznia – 3 lutego
  • Opłata za udział – 250 zł – dla dzieci z gminy Zaniemyśl, 350 zł – dla dzieci spoza gminy Zaniemyśl. 
  • Uczestnikiem może być dziecko w wieku 7-15 lat (7 lat ukończone najpóźniej 30.01.2023r.)
  • Podstawą do przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie do GOK wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz Oświadczeń 
  • Kartę Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do GOK, ul. Sienkiewicza 3, lub przesłać skan na adres gok.zaniemysl@gmail.com 
  • Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają dzieci zameldowane w gminie Zaniemyśl. 

Przed wypełnieniem Karty Zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM. 

Program Półkolonii: 

Dzień 1. Integracja – Profilaktyka – Kreatywność

Dzień 2. Zimowa olimpiada 

Dzień 3.  Mobilne Muzeum Czekolady, warsztaty artystyczne

Dzień 4.  Zimowa impreza / karaoke / dyskoteka / kino 

Dzień 5.  Wyjazd do Teatru Animacji, spektakl, zwiedzanie teatru, 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu zastrzega sobie prawo do zmiany programu w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. 

 

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych na półkolonie. 

1. Osoby, które nie dostarczyły nam oryginałów dokumentów, proszone są o dostarczenie ich do GOK (ul. Sienkiewicza 3), w godz. 8.00 – 16.00. 

2. Opłaty za udział dziecka, w kwocie 250 zł (dla dzieci z gminy Zaniemyśl) i 350 zł (dla dzieci spoza gminy) prosimy o dokonanie na rachunek GOK: SGB Bank Spółdzielczy w Kórniku 69 9076 0008 2002 0072 4498 0001, najpóźniej do dnia 16 stycznia 2023r. (tytułem – Półkolonie, imię i nazwisko dziecka ). Niedokonanie opłaty do tego dnia będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników. 

3. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 699 671 531

Skip to content