Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu

#twórczyZaniemyśl

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ GOK

KULTURALNE PODRÓŻE NA WYDARZENIA MAŁE I DUŻE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie “Kulturalne podróże na wydarzenia małe i duże” polegało na realizacji działań ułatwiających mieszkańcom Gminy Zaniemyśl dostęp do narodowych dóbr kultury, instytucji kultury i instytucji artystycznych. Projekt obejmował organizację 7 wyjazdów zorganizowanych do teatrów, opery, muzeów i filharmonii. Wyjazdy organizowane były raz w miesiącu a w ramach zadania zostały pokryte koszty organizacji transportu (wynajem autobusu) oraz opłacone bilety wstępu na wydarzenia narodowych instytucji kultury. Każdy wyjazd poprzedzała akcja edukacyjna na temat wybranego w danym miesiącu wydarzenia kulturalnego.

Wartość projektu: 31.330 zł, dofinansowanie ze środków MKiDN: 25.000 zł 

KULTURALNA MOBILIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY ZANIEMYŚL

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023

 

Realizacja zadania przebiegała dwuetapowo. Pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy społecznej w obszarze kultury, zbadanie zasobów oraz lepsza identyfikacja potrzeb kulturalnych mieszkańców Zaniemyśla. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy posłużyły nam do stworzenia mapy deficytów i przeszkód, których zniwelowanie będzie naszym celem. Drugim etapem, wynikającym bezpośrednio z opracowanych wniosków było przeprowadzenie konkursu wśród mieszkańców na realizację oddolnej inicjatywy. W postępowaniu konkursowym zostało wybranych 7 inicjatyw, które przy naszym wsparciu zostały zrealizowane przez mieszkańców. 

Wartość projektu: 40.000 zł, dofinansowanie ze środków MKiDN: 38.500 zł 

SENIOR W SIECI

Dofinansowano ze środków Good Things Foundation w ramach programu Cyfrowe Supermoce Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 

Zadanie “Senior w sieci” polegało na organizacji kursu dla seniorów.  Celem spotkań było oswojenie uczestników z urządzeniami cyfrowymi – tabletem, laptopem i smartfonem, nauczenie uczestników podstawowej obsługi tych urządzeń oraz zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. 
Zajęcia obejmowały takie tematy jak:
– korzystanie z Internetu dla początkujących (platforma Learn My Way)
– bezpieczeństwo i ochrona online (platforma Learn My Way)
– wydawanie pieniędzy online (platforma Learn My Way)
– serwisy obywatelskie (platforma Learn My Way)
– podstawy programowania – zasoby własne

Wartość projektu: 12.900 zł, dofinansowanie ze środków FRSI 12.900 zł 

CZYSTA GMINA ZANIEMYŚL – ZRÓBMY TO RAZEM!

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

 

Zadanie projekt „Czysta Gmina Zaniemyśl – zróbmy to razem” w ramach której wraz z Fundacją Inspiracje organizowaliśmy, z lokalnymi partnerami w sołectwach Zaniemyśl, Pigłowice, Śnieciska, Lubonieczek, Zwola, Łękno, Jeziory Wielkie, Czarnotki, Kępa Wielka, 10 akcji sprzątania terenów leśnych. W ramach zadania w dniu 30 października na Wyspie Edwarda odbył się Festyn Ekologiczny będą zwieńczeniem projektu „Czysta Gmina Zaniemyśl-zróbmy to razem” oraz rozstrzygnięciem konkursu „Ekologiczna Rzeżba”. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich Szkół Podstawowych z gminy Zaniemyśl.

Wartość projektu: 6.500zł, dofinansowanie ze środków PAFW 3.000 zł 

Skip to content